Where it is possible to get OPENCAST?

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Oddělení ortopedie a traumatologie
Máchova 400, 256 01 Benešov
Tel.: 317 756 214
www.hospital-bn.cz

Italská 560/37, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Tel.: 221 087 143

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha
Tel.: 224 962 209
www.vfn.cz

Budínova 67/2, 180 81 Praha
Tel.: 266 082 164

Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel.: 797 994 362